2017 оны 2 сарын 24 нд Япон улсын Токушимагийн их сургууль болон Монгол Бизнес дээд сургуулийн хамтарсан ээлжит олон улсын оюутны 8-р бага хурал ИЗОУИС-н харъя Монгол Бизнес дээд сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

017 оны 2 сарын 24 нд Япон улсын Токушимагийн их сургууль болон Монгол Бизнес дээд сургуулийн хамтарсан ээлжит олон улсын оюутны 8-р бага хурал ИЗОУИС-н харъя Монгол Бизнес дээд сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн бага хуралд япон, монгол оюутнуудаас гадна Хятад улсын ӨМӨЗО-ны Санхүү Эдийн Засгийн сургуулийн оюутнууд сонирхолтой илтгэл тавин оролцлоо. Мөн монгол болон өвөр монголоюутнуудыг япон үндэстний хоолоор дайлан хамтарсан үдэшлэг зохион байгууллаа.


2017.03.09 read count: 204