Өдөр, Орой, Эчнээ, Магистрын хөтөлбөрүүдээр элсэлт авч байна