Элсэгчдийн бүртгэл

ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ

Элсэгчдийг 2017 оны 6-р сарын 20-ны өдрөөс 7-р сарын 9-ны өдрийг дуустал Санхүү, Эдийн засгийн их сургуулийн төв байр, Монгол Бизнес дээд сургуулийн байр, ИЗОУИС-ийн төв байранд тус тус бүртгэнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Ерөнхий шалгалтын батламж

2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
3. Сурагчийн хувийн хэрэг
4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5. 3*4 хэмжээтэй цээж зураг 4%