Хамтарсан хөтөлбөр ЭЛСЭЛТ

ЭЛСҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ


ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГ

 1. Ерөнхий шалгалтын суурь хичээлийн онооноос хамаарч эхний жилийн сургалтын төлбөрийг 600-699 авсан оюутны эхний жилийн сургалтын төлбөрийг 5%, 700-749 оноо авсан бол 10%-иар, 750-800 оноотой бол 50%-иар тус тус сурлагын тэтгэлэг үзүүлнэ.
 2. Урлаг спортын онцгой авъяастай (спортыг мастер, улсын зэрэг цолтой) бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувийн тэтгэлэг үзүүлнэ.
 3. Нэг айлаас 2-оос дээш хүүхэд суралцвал эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 15 хувийн тэтгэлэг тус тус үзүүлнэ.

ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

 1. Шалгалтын дүнгээр элсэх болзол хангаж, зохих хяналтын тоондбагтсан элсэгчдэд суралцах эрхийн бичиг олгоно.
 2. Бүртгүүлэгч босго онооны шаардлага хангасан хэдэн ч хөтөлбөрт бүртгүүлж болно.
 3. Элссэн хүмүүс 2017 оны 8-р сарын 25-30-нд МБДС дээр бүртгүүлнэ.
 4. Бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байвал зохино. Үүнд:
  1. Сургуулийн "Цахим мэдээллийн сан"-д бүртгүүлнэ
  2. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
  3. Сургуулийн тодорхойлолт
  4. ЕШ-ийн батламж
  5. Сурагчийн хувийн хэрэг
  6. Иргэний үнэмлэх
  7. Чээж зураг 3%
  8. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт

ЦАХИМААР БҮРТГҮҮЛЭХ

Энд дарна уу.