​Төгсөгчид бидний бахархал

Төгсөгчдийн 86.4% нь мэргэжлээрээ ажилладаг.

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх, яамны төрийн бичгийн дарга-2, яамны газрын дарга-4, дүүргийн засаг дарга, банкны салбарын захирал зэрэг төрийн өндөр албан тушаалтнууд төрөн гарсан.

Ernest & Young олон улсын аудитын компани, нийгмийн даатгал, дүүргийн татварын хэлтэс, банк, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөх, ахлах мэргэжилтэн гэх мэт хариуцлагатай ажил үүрэг гүйцэтгэж байна.