Танилцах өдөрлөг 2016.09.17-нд ТЭРЭЛЖ UB2 жуулчны баазад зохион байгуулагдлаа