Ядмаагийн МИШИГЛҮНДЭН

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч
Мэргэжил: Эдийн засагч-нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: магистр
Мэргэжлийн зэрэг, цол: Татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөх
Төгссөн сургууль:
Улсад ажилласан жил:
Ажлын туршлага:
Судалгааны чиглэл: Санхүү-эдийн засгийн шинжилгээ нь удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болох нь
И-мэйл хаяг:
Шагнал урамшуулал:
Заадаг хичээл: Мэргэжлийн ёс зүй


Батбаяр ШИНЭБАЯР

Албан тушаал: Ахлах багш
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: Техникийн ухааны удирдлагын магистр
Мэргэжлийн зэрэг, цол:

 • Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч
 • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
 • Аудитор
 • Хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин

Төгссөн сургууль:

 • ШУТИС-ийн КТМСургууль – Техникийн ухааны удирдлагын магистр
 • “Мандах бүртгэл” дээд сургууль – Нягтлан бодогч, эдийн засагч
 • ШУТИС-ийн КТМСургууль –Систем техникийн инженер

Улсад ажилласан жил: 20 жил
Ажлын туршлага:

 • 1992-1994 он: Техникийн их сургуульд багш
 • 1997-1998 он: Монголын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын холбоонд нягтлан бодогч
 • 1998 оноос: “Монгол Бизнес” дээд сургуульд багш

Судалгааны чиглэл: “Номын сангийн мэдээллийн систем”
И-мэйл хаяг: ulibkaraduga@yahoo.com
Шагнал урамшуулал:

 • 2006 он: БСШУЯамны хүндэт жуух бичиг
 • 2006 он: ММНБИ-ын хүндэт тэмдэг
 • 2008 он: Монголын хувийн их дээд сургуулиудын холбооны “Багшийн алдар” медаль
 • 2011 он: Сангийн яамны хүндэт жуух бичиг
 • 2012 он: Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан

Заадаг хичээл:

 • Зардлын бүртгэл
 • Аудитын онол
 • Төсвийн нягтлан бодох бүртгэл
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем

Пүрэвдорж ДАШПИЛЖЭЭ

Албан тушаал: Багш
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр
Мэргэжлийн зэрэг, цол:

 • Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч
 • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
 • Хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин

Төгссөн сургууль:

 • Монгол Бизнес дээд сургууль – Бизнесийн удирдлагын магистр
 • Монгол Бизнес дээд сургууль – Нягтлан бодогч

Улсад ажилласан жил: 10 жил
Ажлын туршлага:

 • 2003 оноос: “Монгол Бизнес” дээд сургуульд багш
 • 2003-2005 он: “АМНА” ХХК-д нягтлан бодогч

Судалгааны чиглэл: “Хөдөлмөр цалин хөлсний өнөөгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь”
И-мэйл хаяг: ppiljee@yahoo.com
Шагнал урамшуулал:

 • 2005-2006 оны хичээлийн жилийн МБДС-ийн “Тэргүүний залуу багш” өргөмжлөл
 • 2006 он: Монголын хувийн их дээд сургуулиудын холбооны “Багшийн алдар” медаль
 • 2009-2010 оны хичээлийн жилийн МБДС-ийн “Шилдэг багш” өргөмжлөл
 • 2011 он: Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтын хүндэт өргөмжлөл
 • 2011 он: Сангийн яамны хүндэт жуух бичиг
 • 2012 он: Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтын хүндэт тэмдэг
 • 2012 он: Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан

Заадаг хичээл:

 • НББ-ийн үндэс
 • Банк санхүүгийн үндэс
 • Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл 1
 • Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл 2
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэл

Цэрэнсоном ЛХАГВАДУЛАМ
Албан тушаал: Багш
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр
Мэргэжлийн зэрэг, цол:
- Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч
- Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
- Хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин
- Аудитор
Төгссөн сургууль:
- Монгол Бизнес дээд сургууль – Бизнесийн удирдлагын магистр
- Монгол Бизнес дээд сургууль – Нягтлан бодогч
- Монгол улсын боловсролын их сургууль - Багш
Ажлын туршлага:
- 2005 оноос: “Монгол Бизнес” дээд сургуульд багш
- 2003-2005 он: “Реактив” ХХК-д нягтлан бодогч
Судалгааны чиглэл: “Даатгалын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зарим арга зам”
И-мэйл хаяг: lkhagvadulam@mbi.edu.mn, \n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> lkhagvadulam73@yahoo.com
Заадаг хичээл:
- Татварын онол бодлого
- Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
- Татварын нягтлан бодох бүртгэл
- Татварын хяналт шалгалт
- Олон улсын татвар
- Татварын мэдээллийн систем

Ядамсүрэн ЗОЛЗАЯА

Албан тушаал: Багш.
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр
Мэргэжлийн зэрэг, цол:

 • Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч
 • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
 • Хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин
 • Аудитор

Төгссөн сургууль:

 • Монгол Бизнес дээд сургууль – Бизнесийн удирдлагын магистр
 • Монгол Бизнес дээд сургууль – Нягтлан бодогч

Улсад ажилласан жил: 11 жил
Ажлын туршлага:

 • 2002-2006 он: “Эйр сервис” ХХК-д нягтлан бодогч
 • 2007 оноос: “Монгол Бизнес” дээд сургуульд багш

Судалгааны чиглэл: “Хөрөнгийн зах зээл”
И-мэйл хаяг: zoloo1@yahoo.com
Шагнал урамшуулал:

 • 2008-2009 оны хичээлийн жилийн МБДС-ийн “Шилдэг багш” өргөмжлөл
 • 2011 он. Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтын хүндэт өргөмжлөл
 • 2012 он. Тэргүүний залуу алтан медаль

Заадаг хичээл:

 • Удирдлага зардлын бүртгэл
 • Санхүүгийн бүртгэл
 • НББ-ийн үндэс
 • Зардлын бүртгэл
 • НББ-ийн мэдээллийн систем

Нэргүй ХУЛАН

Албан тушаал: Багш.
Мэргэжил: нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг: бакалавр
Мэргэжлийн зэрэг, цол:
Төгссөн сургууль: Монгол Бизнес Дээд сургууль-нягтлан бодогч
Улсад ажилласан жил: 1 жил
Ажлын туршлага: 2012 оноос: “Монгол Бизнес” дээд сургуульд багш
Судалгааны чиглэл: “Төсөв, татвар, компаний санхүү”
И-мэйл хаяг: khulan12_mb@yahoo.com
Шагнал урамшуулал:
Заадаг хичээл:

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн бүртгэл

2015.05.01 read count: 1285