Санхүү, Аж ахуй эрхэлсэн захирал С. Цагаанхүү

ААА-нь УЗ-өөр батлагдсан төсөвт хөрөнгийг зориулалтын дагуу оновчтой зарцуулах, хөрөнгө оруулалт, орлогын шинэ эх үүсвэр бий болгох, сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургалт-үйлдвэрлэлийн шинэ бааз бий болгож хөгжүүлэх, ажил алба, сурлага хүмүүжлийн төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаа бүхэн аль болох хэвийн явагдах таатай орчин бүрдүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.Нягтлан бодогч: Баттайван Мөнхцэцэг

Мэргэжлийн зэрэг, цол: Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч

Улсад ажилласан жил:7жил
Ажлын туршлага:
2008-2013 он: Авто плаза 2-т нягтлан бодогч
2013-2014 он: Божманайзууд ХХК-тооцооны нягтлан бодогч
2014-оноос: Монгол Бизнес Дээд Сургуульд-Багш, нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: Mokki_en@yahoo.com
Ажлын утас: 367018
Байгууллагын дансны дугаар
Төрийн банк: 106900464658
ХААН банк: 5034780369

2016.09.18 read count: 2685