Оюутны зөвлөл

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Сургуулийн захиргаа. Монголын оюутны холбоо, төрийн болон төрийн бус өмчийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, оюутнуудын эрх ашигийг хамгаалж дуу хоолой болох, оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхитэй явуулах,оюутнуудын сурах арга барил, хамт олноо манлайлах, бие даан хөгжих бүхий л бололцоог бүрдүүлэхийн төлөө ажилахд оршино.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ