ОУ-ын Оюутны Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал

Монгол Бизнес Дээд Сургууль нь Япон улсын Токушимагийн Их Сургуультай хамтран жил болгон багш, оюутны олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг уламжлал болгон зохион байгуулж байна.


Хамтран зохион байгуулсан олон улсын бага хурлын сэдвүүд:

1. “Higher Education Based on Intercultural Communications Between Mongolia and Japan” – МБДС, Улаанбаатар, 2010 оны 9-р сарын 6-8.

2. “Cross-Cultural Communication” – Tokushima University, Japan, 2012 оны 1-р сарын 12.

3. “Current World Trade”- МБДС, Улаанбаатар, 2011 оны 9-р сарын 14.

4. “Trends of New Businesses in East Asian Countries”- МБДС, Улаанбаатар, 2012 оны 3-р сарын 16.

5. “New Business Chance in the Globalizing Society ”- Монгол Бизнес дээд сургууль, Улаанбаатар, 2012 оны 9-р сарын 5.

6. “New Business Chances” –МБДС, Улаанбаатар, 2013 оны 9-р сарын 19.

7. “Current trends in Mongolia and Japan” МБДС, Улаанбаатар, 2014 оны 9-р сарын 16.

8. “Possibility of New Business in Mongolia and Japan” МБДС, Улаанбаатар, 2015 оны 16.

9. “International students’ concerns” МБДС, Улаанбаатар, 2017 оны 2-р сарын 24.