НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАТВАР, ПРОГРАМЫН ХОСОЛСОН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт
 • Санхүүгийн тайлан гаргах үе шат
 • Туслах тайлангууд гаргах
 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд суралцана

ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
 • Татварын ногдох орлогоос хасагдахгүй зарлуудын талаар
 • Алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох, түр болон байнгын зөрүү

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

 • НӨАТ-ын тайлан гаргахад анхаарах зүйлс
 • НӨАТ-ын авлага болон өглөг үүсгэх талаар

Хувь хүний орлогын албан татвар

 • Суутган-1, Суутган-2 ын ялгаа
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл

Сургалтыг 100% мэргэшсэн нягтлан бодогч, дадлага туршлагатай багш нар заана.

Гарын авлага, сургалтанд ашиглах материалаар хангана.

IMPACT ПРОГРАМЫН СУРГАЛТ

IMPACT програмыг ашиглан санхүү, татварын тайлангуудыг гаргаж сурна. Мөн програм дээр гарсан алдааг засч сурна.

Хаяг: Их засаг ОУИС-ийн харьяа Монгол бизнес дээд сургууль

Баянгол дүүрэг, Баруун дөрвөн зам, ТБД андууд төвийн зүүн хойно

Утас: 95098006, 99182235, 99119160

2016.11.08 read count: 562