Менежмент

Менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн менежмент мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

* Хүний нөөцийн менежмент

* Стратегийн менежмент

* Бизнесийн харилцаа

* Бизнес төлөвлөгөө

* Олон улсын бизнес

* Байгууллагын зан төлөв

* Бизнесийн шинжилгээ

* Төслийн менежмент

* Бүтээмжийн менежмент

* Компанийн засаглал

ОЛГОХ МЭДЛЭГ

* Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг

* Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг

* Байгууллагын тулгамдаж буй асуудлыг олж илрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж чадахуйц онолын мэдлэг

* Бизнесийн гадаад болон дотоод орчны судалгаа хийх, үр дүнг тайлагнах замаар удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээлэл болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх онолын мэдлэг

* Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар

* Баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх чадвар

* Бизнесийн орчны судалгаа хийх чадвар

* Тоон болон чанарын өгөгдлийг боловсруулж, шинжлэн, дүгнэх чадвар

* Хэрэглээний болон өгөгдөл боловсруулах програм хангамжуудыг ашиглах чадвар

* Бизнесийн харилцааны соёлтой, өөртөө итгэлтэй, сонсох, бичих, илтгэх болон манлайлах чадвар зэрэг болно.

АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ТУШААЛ

* Хүний нөөцийн менежер

* Төслийн менежер

* Бизнесийн судлаач

* Бизнесийн зөвлөх

* Стратегийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

* Үндсэн үйл ажиллагааны менежер

ХОЛБОО БАРИХ: Хичээлийн II байрын 306 тоот,

Бизнесийн Удирдлага, Мэдээлэл зүйн Тэнхим

Утас:361589-20