Давуу талууд

  • Ахисан түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөртэй
  • 100% Мэргэшсэн, чадварлаг мэргэжлийн багш нарын багтай
  • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшингээрээ тэргүүлэгч
  • Боловсролын таван талт зарчмыг сургалтдаа бүрэн нэвтрүүлсэн
  • Гадаад хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлдэг
  • Мэдээллийн технологийг өндөр түвшинд ашиглах чадвар эзэмшүүлдэг
  • Хотын төвд байршилтай