Ганцэцэг Ц, Батзориг Ш. Бичиг хэрэг зүй./ Ред. Б. Батсайхан, С. Цээпил. –УБ: Инжи Агат ХХК, 2012. – 299 х.

Энэ ном нь Нарийн бичгийн даргын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах холбогдох загваруудын хамт гаргасан албан хэргийн ажилтны ширээний ном болсон байна.

2014.06.28 read count: 32