Бүрдүүлэх материал

Магистрантурт элсэхийг хүсэгчид дараах материал бүрдүүлнэ.
 • Иргэний үнэмлэх / Хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байх/
 • Бакалаврын дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /эхтэй нь тулгаж үзнэ/
 • Цээжзураг 3 хувь /3*4/
 • Элсэхийг хүссэн өргөдөл
 • Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт
 • Анкет /татаж авах/

Гадаадын иргэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 • Засгийн газар, сургууль хоорондын гэрээгээр суралцах бол боловсролын асуудал эрхэлсэн төв байгууллагын бичиг
 • дэлгэрэнгүй анкет /тусгай маягтаар/
 • эрүүл мэндийн тодорхойлолт
 • гадаад паспорт ба гадаад паспортын хуулбар
 • өмнөх шатны боловсролын үнэмлэх, диплом, тэдгээрийн баталгаажуулсан хуулбар /орчуулгын хамт/
 • элсэлтийн хураамж тушаасан баримт
 • 4х3 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь